Vid behandling med filler

Information om behandlingen
Behandlingen med filler tar ca 30-45 minuter, i tiden är även konsultation inräknat. Behandlingen kan vara lite smärtsam men vi erbjuder alltid lokalbedövning vid injektionsbehandlingar. Efter behandlingen kan en rodnad eller lokal svullnad framträda. I sällsynta fall kan man få ett blåmärke som finns kvar under ett par dagar.
Då Hyaluronsyra är en kroppsegen substans bryts den långsamt ned varvid behandlingen kan behöva underhållas och göras om. Vanligen återkommer kunderna 2-4ggr/år. Durationen brukar dock öka med användandet och dessutom fylls oftast en mindre mängd på efter de första två behandlingarna.