Inför / efter botox behandling

Innan behandling med Botulinum Toxin typ A

Du skall vara frisk, inte tagit blodförtunnande preparat och inte gjort behandling med Botulinum Toxin typ A de senaste 3 månaderna. Du får inte vara gravid eller amma. Du skall ej behandlas om du är allergisk mot Botulinum Toxin typ A eller mot protein i komjölk.

Du får inte heller ha en muskel eller nervsjukdom så som ALS eller Lambert-Eaton syndrom.

Efter behandling med Botulinum Toxin typ A

Gnugga inte eller massera de behandlande områdena under de två kommande dygnen. Var även försiktig när du tvättar ansiktet, speciellt på kvällen efter behandlingen.

Effekten av Botulinum Toxin typ A syns optiskt efter cirka en vecka och verkar maximalt efter cirka 5 till 6 veckor och varar upp till max 4 månader.

Eventuell korrigering skall ske mellan 7 till 14 dagar efter den utförda behandlingen.

Ny behandling med full dos sker tidigast 12 veckor efter den senaste injektionen.

I likhet med andra läkemedel kan även injektion med Botulinum Toxin typ A ge biverkningar hos vissa patienter, det är absolut inte säkert att du blir drabbad.

Eventuella biverkningar sker ofta under de första dagarna efter behandlingen och är övergående. Symptomen kan vara huvudvärk, rodnad, ptos, svullnad, illamående, smärta,domning, hängande ögonlock, sänktpanna, och lunginflammation (extremt ovanligt).

Om du skulle bli drabbad av andningssvårigheter, svårt att svälja, svårt att tala, muskelsvaghet eller en annan allergisk reaktion, kontakta din behandlande läkare