Konsultation

Innan en behandling görs är det viktigt att göra en noggrann undersökning.

Vid en undersökning ingår:

  • Genomgång av hälsodeklaration.
  • Klinisk undersökning av framtida operationsområde.
  • Granskning av OPG röntgen alt övriga röntgenbilder.
  • Information om tillvägagångssätt,  eventuella risker samt kostnadsförslag. (Pris kan variera beroende på hur invasivt ingreppet är).
  • Samt vad man bör tänka på inför det operativa ingreppet och vad man kan förvänta sig efteråt.