Biopsi, provtagning av slemhinna

Biopsi är ett vävnadsprov som tas från munslemhinnan för att med hjälp av mikroskop undersöka/utesluta om det finns någon sjuklig förändring munnen.                              Biopsier kan i princip tas från alla kroppens organ som ett eget ingrepp eller i samband med skopier och operationer. Ett vävnadsprov innebär att en liten mängd vävnad tas bort under lokalbedövning och skickas till ett laboratorium för diagnostik.                                  Ett par veckor senare får man åter provsvaret.