Hem

Ibland kan tänder och allra helst visdomständer ställa till med problem. Infektion, missgynnande position och hål i närliggande tänder tillhör vanliga orsaker varför man måste ta bort dem.

Dessvärre gör deras form och position det svårt ibland att kunna ta bort dessa tänder på ett konventionellt sätt. Dessutom kan det bli en ganska lång och jobbig process.

Har man tandluckor och saknar tänder kan en bra lösning många gånger vara implantat. För att se om ett implantat kan vara en lösning behöver man göra en noggrann undersökning av käkbenets volym samt närhet till känsliga anatomiska strukturer i området. Detta innefattar en klinisk undersökning samt röntgenundersökning så att en så noggrann bedömning som möjligt görs. Ett gott förarbete ger de bästa förutsättningarna för ett lyckat resultat!

I vana händer behöver en tandoperation/implantatoperation inte ta mer än 20-30 minuter. Både läkning och återhämtning förbättras samt risken för postoperativa besvär och infektioner minskar betydligt vid snabba ingrepp.

Huvudsakligen arbetar jag i samarbete med andra tandläkare. När dessa tandläkare har patienter som behöver opereras utför jag vården på respektive praktik.                        Patienter kan då känna sig trygga när de opereras i den tandläkarmiljö som de är bekanta med sedan tidigare. Fördelen med ett samarbete med kirurg på hemmakliniken är att patienten står i fokus och att väntetiden blir minimal vilket i sin tur gör att behandlingen kan utföras i nuvarande karensperiod och därmed kan en högre rabatt säkras från försäkringskassan.

Önskar du ta din verksamhet längre?

Har du som tandläkare genomgått teoretisk implantatkirurgisk utbildning och önskar komma igång med implantatkirurgi i din verksamhet? Då kan jag erbjuda kirurgisk handledning från både basal till avancerad implantatkirurgi.     Ett väl genomtänkt koncept där du lär dig ett genomgående aseptiskt tänkande, preoperativ bedömning samt utförande av samtliga delar inom den kirurgiska behandlingen. Handledning och tips som ger dig en bra start då det ofta kan vara svårt att komma igång med implantatkirurgi efter teoretisk utbildning.

Varmt välkommen med remiss eller förfrågan om samarbete eller diskussion om din framtida kirurgiska utveckling.

Thomas.Sahlin@dentalkirurgi.se